Seleccionar diversos blocs de text

Si quan tenim un fragment de text seleccionat, seleccionem un altre fragment, la selecció del primer fragment desapareix.

Com veuràs, la paraula patata del text que hi ha al requadre inferior està seleccionada.
Selecciona la paraula ceba del text, i veuràs com la selecció que teníem feta desapareix.

Per seleccionar diverses parts d'un text heu de seleccionar primer el primer fragment, i després amb la tecla control pressionada podem fer la selecció de nous fragments de text, sense que desapareguin les seleccions fetes anteriorment.

La tecla control està situada als dos extrems de la línia de tecles inferior.

Recordeu els passos per seleccionar diversos blocs de text:

  1. Primer seleccionem el primer fragment de text.
  2. Pressionem la tecla Control i mentre la mantenim pressionada...
  3. Podem seleccionar altres fragments de text, sense que desaparegui el que hem seleccionat anteriorment.

Selecciona la paraula patata i també la paraula ceba del text que hi ha al requadre inferior.

Selecciona del text del requadre inferior totes les paraules no i amb la tecla de suprimir esborra-les totes d'una vegada.

El cursor

Les tecles

Salts de línia

Blocs de text