Signes de puntuació

Per separar les frases usem signes de puntuació.

Hola. Com estàs?

Els signes de puntuació són:

I es troben situats al teclat a l'última fila ( . , ; : ) i a la primera ( ? ! )

Per a obtenir els símbols que es troben a la part inferior de la tecla ( . i , ) apareixen simplement pressionant la tecla corresponent.

Per a obtenir els símbols que es troben a la posició superior ( : ; ? i ! ) premerem la tecla amb combinació amb la tecla de majúscula pressionada.

Per exemple:

Shift + 1 = !


Shift + , = ;

Escriu dins del requadre blanc els símbols que et demanin (no cal que escriguis el nom entre paréntesis):

. (punt)
, (coma)
: (dos punts)
; (punt i coma)
! (admiració)
? (interrogació)


A l'hora d'escriure cal tenir en compte que:

Després d'un signe de puntuació cal deixar un espai (o un salt de línia) per a seguir escrivint una frase.
Davant d'un signe de puntuació mai hi va un espai; el signe va apegat a l'última paraula.

Escrivim en majúscula quan seguim una frase després d'un punt, una admiració o una interrogació. I en minúscula en la resta de casos.

Copia la frase següent al requadre.
Fixa't que tens els signes de puntuació pintats de color verd, i de vermell si cal començar la següent frase en majúscula.

Totes les frases comencen en majúscula. Després d'un punt i seguit comencem amb majúscula? Si, i també després d'un interrogant. I d'una admiració!

Recorda: Després del signe posarem un espai si volem continuar escrivint en la mateixa línia. Davant del signe mai cap espai!

El cursor

Les tecles

Salts de línia

Blocs de text