Majúscules

Per escriure una lletra en majúscula cal escriure-la fent ús de la tecla de majúscules: Shift  

La tecla de majuscules te el símbol {shift} i es troba situada a ambdós costats del teclat alfabètic.

Cal no confondre la tecla de majúscules Shift  amb la tecla de Bloqueig de Majúscules Bloq Majús que serveix per escriure en majúscules tota l'estona.

Per escriure majúscules calen les dues mans!

Quan volem escriure una lletra en majúscula ho fem mantenint premuda amb una mà la tecla de majúscules i seguidament premem tecla de la lletra corresponent amb l'altre mà.
Per acabar deixem d'apretar la tecla de majúscules que manteniem premuda.

Es fa d'igual forma com es feia en una màquina d'escriure, que amb la tecla de majúscules apujávem el carro.

Pas a pas:

  1. Mantenim pressionada la tecla de majuscules (Shift) amb una mà.
  2. Sense deixar de pressionar les majúscules, pressionem la lletra que volem escriure, amb l'altre mà.
  3. Deixem anar la tecla de majúscules.

Shift + a = A

Escriu al requadre següent el teu nom i cognoms.
(Recorda que els noms própis comencen en majúscules).


La tecla de majúscules és coneguda en anglès amb el nom de Shift.

El cursor

Les tecles

Salts de línia

Blocs de text