Moure el cursor pel text

Podem moure el cursor per dins el text i situar-lo on nosaltres vulguem.

Això ho podem fer amb el teclat, o amb el ratolí.

Les tecles de cursor

A la part central del teclat trobem un grup de tecles amb fletxes anomenades tecles de cursor. Aquestes tecles ens permeten moure el cursor a l'esquerra, a la dreta, amunt i avall, dins del text.

Les fletxes de les tecles del cursor ens indiquen cap a quina direcció mourem el cursor.


El cursor es mou una posició cada cop que premem la tecla.
Si mantenim la tecla pressionada el cursor es mou més ràpidament.

Utilitza les tecles del cursor per situar el cursor al final del text i esborra'l amb la tecla de retrocés.

Adona't que el cursor es mou per dins el text i que no es pot moure per les zones on no hi ha text.

Situar el cursor amb el ratolí

També podem fer clic amb el ratolí sobre qualsevol lloc del text i el cursor quedarà situat allí.

Fes clic amb el ratolí al final del text i esborra'l amb la tecla de retrocés.

Fes clic amb el ratolí entre els números 4 i 6, i amb la tecla corresponent posa-hi el numero 5 que falta.

Fixa't que quan el punter del ratolí passa per sobre d'una zona de text, la fletxa es converteix en una I

El cursor

Les tecles

Salts de línia

Blocs de text