Accents i dièresis

Els accents són unes línies diagonals que posem a sobre de les vocals. En català en trobem d'oberts (`) i de tancats (´).
Les dièresis són dos puntets que es situen a sobre de la vocal que volem accentuar (¨).

Les tecles de dièresi i accents es troben a la dreta del teclat alfabètic.

Recorda que per posar les dièresis caldrà fer servir la tecla de majúscules:

Igual que en les màquines d'escriure, els accents i les dièresis cal posar-los abans de la vocal que volem accentuar.

  1. Primer teclegem l'accent o la dièresis (no ens apareix cap símbol a la pantalla).
  2. Després teclegem la vocal que volem accentuar (ens apareix la vocal accentuada)

Practica en el quadre de sota els següents caràcters: à è é í ï ò ó ú ü.
I després, fés el mateix en majúscula: À È É Í Ï Ó Ò Ü.

à è é í ï ò ó ú ü À È É Í Ï Ó Ò Ú Ü

Copia els mots següents al requadre de sota:

lingüístic traïció conseqüència ucraïnès heroïnòman amoïnós deïficació ruïnós homogeneïtzació fruïció pituïtària laïcització pingüí freqüència qüestió

El cursor

Les tecles

Salts de línia

Blocs de text