El cursor

El cursor és una barra vertical que fa pampallugues , que apareix entre els caràcters, i ens indica el punt on estem escrivint.
És a dir: ens indica a quin lloc de la pantalla anirà a parar el que escric al teclat.

Cal no confondre el cursor amb el punter del ratolí, ja que aquest adopta una forma semblant quan es troba sobre un quadre on puguem escriure text.

Per diferenciar-los cal saber que el cursor està fixat en un punt del text, mentre que el punter del ratolí es mou si movem el ratolí.

El cursor

Les tecles

Salts de línia

Blocs de text