Corregir caràcters

Per esborrar el darrer caràcter que hem teclejat, usem la tecla de retrocés: ⟵   en teclats antics o ⌫   en teclats més moderns

La tecla de retrocés està situada a la dreta de la primera fila del teclat. I és més llarga que les altres.

Elimina totes les lletres del quadre següent, fent ús de la tecla de retrocés.

Observa que cada cop que premem la tecla de retrocés s'elimina l'últim caràcter que hem escrit.

Per esborrar molts caràcters podem mantenir premuda la tecla durant uns segons.

El cursor

Les tecles

Salts de línia

Blocs de text