El teclat alfabètic

El teclat d'un ordinador presenta diversos grups de tecles.

Per escriure amb l'ordinador usarem la part del teclat alfabètic, que té la mateixa disposició de tecles que una màquina d'escriure.

Aquesta és la part del teclat que fem servir per escriure amb l'ordinador. (La resta de tecles del teclat no les usarem de moment).

Altres parts del teclat

A banda del teclat alfabétic, trobem altres grups de tecles que tenen diversos usos:

Les tecles d'edició

En permeten el control del cursor.


El teclat numèric

Que te la mateixa disposició de tecles que una calculadora.

Les tecles de funció

Son un rengle de tecles, situades a la part superior del teclat, que van de F1 a F12 a les que els hi podem assignar diferents funcions.

La tecla d'escapament

És la primera tecla que trobem a la part superior esquerra del teclat.

És la única tecla que esta sola al teclat (separada de la resta de tecles), i serveix per fer-se enrere d'algunes accions.

Esc

El cursor

Les tecles

Salts de línia

Blocs de text