Números

Els números es troben a la primera línia de tecles del teclat.

Escriu dins del requadre blanc els números que et demanin:

Any que vas néixer
Número del teu DNI
La teva edat
Nombre de germans que tens
Dia del mes que estem
El número de casa del carrer on vius
El teu número de telèfon
El número de peu que calces
El nombre de persones que hi ha en aquesta sala
Escriu tots els números de l'u al nou

El cursor

Les tecles

Salts de línia

Blocs de text