Inserció de text

Quan tenim el cursor situat en mig d'una paraula, si pressionem alguna tecla, el caràcter quedarà situat en aquella posició, desplaçant els caràcters ja existents, sense que aquests s'esborrin.

Posa la a que falta a la paraula patata.
Situa el cursor entre les dues tes i introdueix la a sense esborrar cap de les altres lletres que ja hi ha escrites.

Posa els nombres parells que faltin, entre els que ja hi ha posats, de forma que quedin ordenats.
0123456789

Posa les lletres que faltin entre les que ja tens escrites, per tenir tot l'alfabet ordenat:
(adona't que falten les vocals)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

El cursor

Les tecles

Salts de línia

Blocs de text